21 september, 2022 #Artikler

Har din virksomhed brug for en kemisk APV?

En kemisk risikovurdering er en proces, hvor man vurderer de risici, som farlige kemikalier på en arbejdsplads udgør. Denne vurdering bør foretages som en del af virksomhedens regelmæssige arbejdspladsvurdering (APV). Formålet med en kemisk APV er at identificere eventuelle potentielle farer som følge af tilstedeværelsen af farlige kemikalier på arbejdspladsen. Disse oplysninger kan derefter bruges til at udvikle passende kontrolforanstaltninger for at mindske risiciene.

Når virksomhederne foretager en kemisk APV, bør de overveje alle arbejdsprocesser, der involverer eller udvikler farlige kemikalier. Dette omfatter aktiviteter som f.eks. opbevaring, håndtering, transport og bortskaffelse af farlige materialer. En kemisk APV bør foretages regelmæssigt for at sikre, at der tages hensyn til eventuelle nye eller ændrede risici.

En kemisk APV er et vigtigt redskab til at styre de risici, der er forbundet med kemiske farer. Den kan bruges til at vurdere de risici, som kemikalier udgør på arbejdspladsen, i miljøet og for menneskers sundhed. Ved at identificere og evaluere de risici, der er forbundet med kemiske produkter, kan en kemisk risikovurdering bidrage til at sikre, at de anvendes sikkert og effektivt. Få styr på sikkerheden i din virksomhed og få rådgivning hos Arbejdsmiljøgruppen, som kan hjælpe dig og din virksomhed.

Dette vurderer en kemisk APV

Når man vurderer risikoen ved et kemikalie, er der altid visse faktorer, der skal tages i betragtning. Disse omfatter følgende i en kemisk APV.

– Stoffers og materialers farlige egenskaber

– Graden, typen og varigheden af eksponeringen

– Omstændighederne i forbindelse med arbejdet med de farlige stoffer og materialer, herunder mængden

– Virkningen af de forebyggende foranstaltninger, der er truffet eller skal træffes

– Erfaring med arbejdsmedicinske undersøgelser

– Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

– Leverandørens oplysninger om sikkerhed og sundhed.

En kemisk APV skal også omfatte en skriftlig fortegnelse/liste over alle farlige stoffer og materialer og de tilhørende sikkerhedsdatablade, der findes i virksomheden. Hvis resultatet af en kemisk APV er, at den farlige kemi udgør en risiko for de ansattes sundhed og sikkerhed, er der konstateret et problem, som skal løses.

Hvis problemet ikke kan løses med det samme, skal der udarbejdes en plan for, i hvilken rækkefølge og i hvilket tempo problemet skal løses.

En kemisk APV skal være tilgængelig for de ansatte. På den måde kan de forstå de risici, der er forbundet med at arbejde med visse kemikalier, og træffe foranstaltninger til at beskytte sig selv i overensstemmelse hermed.

Få styr på kemisk APV før Arbejdstilsynet kommer på besøg

Arbejdstilsynet vil fremover fokusere mere på at sikre, at medarbejderne bliver instrueret korrekt i sikker håndtering af farlige stoffer og materialer. Hvis du vil undgå bemærkninger, når Arbejdstilsynet kommer på besøg, er det derfor vigtigt, at du har to ting på plads: At du har begrundet, hvorfor visse kemikalier kræver særlig uddannelse, og at du kan dokumentere, at alle berørte medarbejdere har modtaget denne uddannelse. Medarbejderne skal kunne vise, at de forstår de risici, der er forbundet med det pågældende kemikalie, og at de ved, hvordan de skal beskytte sig i overensstemmelse hermed.

Dette kan omfatte brug af personlige værnemidler, forståelse af korrekte opbevaringsprocedurer eller viden om, hvordan man håndtere diverse kemikalier korrekt.

 

 

 

 

 

You Might Be Interested In